404 - Nie znaleziono strony

Niemożliwe było wywołanie akcji index z kontrollera intro.html.